سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده هدیه فصیح نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین شوکتی – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفادها ز دیوارهای برشی فولادی به علت عملکرد مناسب آن ها به عنوان سیستم مقاوم جانبی دربرابر زلزله باد درسه دهه اخیر به سرعت رو به دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای متعدد دایره ای با چیدمان ماتریسی مورد مطالعه قرارگرفته است چنین بازشوهایی علاوه برت امین نیاز به گسترش می باشد دربرخی موارد به علت نیازهای سازه ای معماری و … وجود بازشو دراین دیوارها اجتناب ناپذیر می باشد دراین مقاله وجود بازشو درمواردی که شکل پذیری بیشتر و مقاومت و سختی نسبتا کم مدنظر است و نیز درمواردی همچون مقاوم سازی ساختمامن ها میتواننددراین دیوارها مورد استفاده قرارگیرند لذا با درنظر گرفتن رفتارغیرخطی هندسی و مصالح نمونه هایی از این دیوارها درنرم افزار المان م حدود ABAQUS مدلسازی شده تحت تحلیل غیرخطی قرارگرفتند و رفتار هیسترزیس آنها بررسی شده است.