سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مارال مرادی –
ابراهیم اذرپور –
نسا حاجی ثانی –

چکیده:

نگرانی در مورد اثار درازمدت فلزات سنگین به عنوان الاینده های زیست محیطی افزایش یافته است و مشخص شده که پایش زیستی می تواند روش مطلوب و رضایتمندی برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین ودر دسترس بودن زیستی آنها باشد به دلیل پیچیدگی های شناسایی اثار زیستی در زیستگاه اندازه گیری مقادیر الاینده منطقی تر است گیاهان ابزی به سبب قرارداشتن در اکوسیستم شاخص های مفیدی برای الودگی فلزات سنگین هستند برای استخراج و عصاره گیری فلزات از نمونه های گیاهی از روش هضم تر و از ترکیب اسیدهای کلریدریک و نیتریک استفاده شد و برای اندازه گیری فلزات سنگین از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی استفاده شد. این تحقیق به منظور مطالعه اثر فاکتورهای انتقال گیاهان ابزی در سال ۱۳۸۷در ۷ مکان تالاب انزلی به صورت فاکتوری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتورهای ازمایششامل ارقام خزر، علی کاظمی و هاشمی و مقادیر نیتروژن ۰، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود.