سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید توفیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن ذکی دیزجی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

درکنار افزایش تقاضا برای محصولات با کیفیت تر یکی از جنبه های بیان کیفیت یکی از جنبه های بیان کیفیت محصولات کشاورزی آسیب حاصل از ضربه می باشد که فساد سریع محصولات را بدنبال دارد جنبه های ظاهری آسیب ها چندان مدنظر نمی باشد زیرا به راحتی قابل تشخیص می باشند آما آسیب های پنهان آلودگی باکتریایی و قارچی محصولات را به دنبال دارند که منجر به کاهش ماندگاری آنها جهت استفاده می شوند مکانیزه کردن فرایندهای تولید درکاهش میزان و شکل اسیب موثر خواهد بود این امر از آنجهت قابل تامل است که مرحله پسین هرنوع آسیبی فساد و افزایش ضایعات است لذا تحلیل نوع و شکل اسیب حاصل از ضربه و درادامه بیان درجه کیفی محصول درامر تصمیم گیری شیوه مکانیزه کردن فرایند تولید مهم خواهد بود هدف ازاین پژوهش بررسی علل و اشکال ایجاد آسیب حاصل ازضربه درمراحل مختلف قبل و پس ازبرداشت و نیز درهنگام حمل و نقل درجه بندی و انبارداری می باشد. درادامه راهکارهای مکانیزه محور جهت تحلیل آسیب درراستای کاهش بروز ضایعات ارایه می شود.