سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیرالسادات سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
حسین بارانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر اقلیم بر فواصل پایه های گیاهی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان شاهرود واقع شده است. برای اندازه گیری از استقرار پلات ها به روش منظم استفاده شد. به این صورت که در طول ۳ ترانسکت ۵۰ متری به طور موازی، با فواصل ۱۰ متر با پلات های ۲*۲ متری، پلات اندازی نموده و در هر پلات اطلاعات مربوط به فواصل پایه های گیاهی از یکدیگر اندازه گیری شد. داده ها در فضای نرم افزار Excel وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که قلمرو تاج گیاه بیان کننده کل قلمرو هر پایه گیاهی نیست و فضای اشغال شده توسط هر گیاه بایستی تابعی از قلمرو ریشه گیاه باشد که آن هم به دلیل محدودیت بارندگی و رقابت پایه های گیاهی برای رطوبت ناشی می شود.