سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین جانی تبار درزی – دکتری تخصصی شیمی معدنی ، سازمان انرژی اتمی ایران ، پژوهشگاه علوم و فنو
عبدالرضا نیلچی – دکتری تخصصی شیمی تجزیه ، سازمان انرژی اتمی ایران ، پژوهشگاه علوم و فنو
سمیه رسولی گرمارودی –

چکیده:

تعدادی نانو کامپوزیت TiO2/SiO2 با روش سل-ژل و با استفاده از مواد اولیه تتراکلرید تیتانیوم و تتراتیل اورتو سیلیکات تهیه شد. پودرهای حاصل از این سنتزها بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD) ، اسپکتروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس (XRF) ، طیف سنج مادون قرمز (FT-IR) ، دستگاه طیف سنج جذبی (Uv-Vis) ، دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و ایزوترم جذبی گاز نیتروژن مورد شناسایی قرار گرفتند. پودر سنتز شده بدون کلسینه کردن دارای فاز کریستالی آناتاز TiO2 بوده و مساحت سطح ویژه آن ۷۰۷m2/g می باشد.روش طیف سنجی جذبی (Uv-Vis) به منظور بررسی طبیعت شیمیایی و تعیین کره کوئوردیناسیونی یون های Ti ملحق شده در ماتریکس سیلیکا بکار گرفته شد. نانو کامپوزیت تهیه شده به دلیل دارا بودن فاز آناتاز TiO2 ، تتراهدرال بودن کوئوردیناسیون TiO2 های پخش شده در ماتریکس SiO2 و دارا بودن مساحت سطح بالا خاصیت فوتو کاتالیزوری خوبی را از خود نشان می دهد.