سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده
علی شکوه فر – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،دانشکده فنی و مهندسی، کرج، ایران
محمدرضا واعظی – دانشیارمهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده فناوری نانو و م
اشکان ذوالریاستین – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتک

چکیده:

روش آلیاژسازی مکانیکی به دلیل مزایای زیاد آن نسبت به روش های حالت مایع اغلب برای سنتز آلیاژهای نانوساختار مورد استفاده قرار میگیرند. در این تحقیق پودرهایSi و Al با آسیاب گلوله ای پرانرژی به منظور دستیابی به پودر نانوساختارAl-wt%Si5 تحت فرایند آلیاژسازیمکانیکی قرار گرفتند. برای ارزیابی تغییرات ریزساختاری، مورفولوژی پودر و تشکیل محلول جامدAl-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی از روشXRD و SEMاستفاده گردید. همچنین مشخص شد که اندازه دانه در حین آلیاژسازی مکانیکی به۱۷/۸۹۵nm مطابق رابطه شرر و۳۲/۶۴۴nm مطابق رابطه ولیامسون-هال کاهش یافت. بعلاوه فرایند آلیاژ سازی مکانیکی منجر به تغییر در پارامتر شبکهAl گردید. محلول جامدAl-Si در بازده زمانی ۵ تا ۳۰ ساعت به دلیل کاهش اندازه دانه به محدوده نانومتری و فرایند نفوذ در آلیاژسازی مکانیکی تشکیل شد.