سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مهسا مجذوبی – استادیار دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

نشاسته یکی از ارزان ترین بیوپلیمرهای کربوهیدراتی است که فیلم هایی با خواص و ظاهر مناسب تشکیل میدهد ولی مشکل اصلی آن آبدوستی نسبتا بالا و خواص مکانیکی نسبتا ضعیف فیلم های حاصل از آن در مقایسه با فیلم های سنتزی رایج می باشد هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان تهیه فیلم خوراکی از نشاسته گندم و غلظت پلاستیسایزر برویژگیهای فیلم حاصله است بدین منظور از مخلوط ۵ گرم نشاسته طبیعی گندم براساس وزن خشک با ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر و غلظت های مختلف گلیسرول ۰و۲۰و۳۰و۴۰ و۵۰درصد براساس وزن خشک نشاسته به روش قالب ریزی فیلم تهیه گردید تاثیر گلیسرول بررنگ حلالیت درآب نفوذپذیری نسبت به بخار آب WVP و خصوصیات مکانیکی مورد بررسی قرارگرفت کمترین WVP درفرمول تهیه شده درحضور ۲۰% گلیسرول مشاهده شد.