سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان مناجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کیفیت آب یکی از مهمترین مسائل پیش روی جهان امروز است . با افزایش تقاضا وکم شدن منابع آبی، افت کیفیت آب در مناطق مختلف دنیا مرتباً گزارش می شود. پایش پیوسته کیفیت آب آشامیدنی این امکان را برای ما فراهم می نماید تا بتوانیم از سالم بودن آب مصرفی مردم مطمئن شده و در صورت وجود مشکل در کیفیت آب، با کمک روش های تصفیهای در دسترس و ی ا اقدامات پیشگیرانه دیگر آب سالم در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم .در این مطالعه با هدف بررسی غلظت کل جامدات محلول، نیترات و فلوراید درآب آشامیدنی روستاهای شهرستان طبس، از ۳۱ منبع آبی شامل ۲۳ چاه، ۵ چشمه و ۳ قنات نمونه آب برداشته شد . پارامترهای آنالیز شده شام ل کل جامدات محلول(T.D.S نیتراتNO-3 فلورایدF – در آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی استان یزد اندازه گیری شدند . به منظوربررسی کیفیت آب روستاها، نتایج بدست آمده با استانداردهای سازمان جهانی بهداشتWHO) مقایسه گردید.