سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد صدیق مرتضوی – مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فاطمه آرزم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

این تحقیق از اردیبهشت ۸۶ آغاز شد و در مهر ۸۶ به پایان رسید. در این تحقیق به دنبال تعیین میزان مواد نفتی در آبهای زیرزمینی شهرستان بندرعباس بوده ایم به این منظور کانونهای آلوده کننده شناسایی شدند، در شهرستان بندرعباس ۱۹ جایگاه عرضه سوخت به صورت خصوصی و دولتی و بیش از ۱۵۰ شرکت خصوصی و دولتی وجود دارد.از آنجا که احتمال آلودگی آب های زیرزمینی بیشتر در مکانهایی اتفاق می افتد که سطح ایستابی آبهای زیرزمینی بالاتر باشد،دشتهای شهرستان بندرعباس(سرخون- شمیل و قلعه قاضی- سرخون – کهورستان- رضوان- سرزه-فین- گهره ) از این حیث دارای اهمیت می باشند.لذا در این پژوهش سعی شد ضمن توجه و تشریح ویژگی آبهای زیرزمینی شهرستان بندرعباس و منابع آلودگی نفتی به بررسی و تعیین میزان غلظت هیدروکربنهای نفتی در آبهای زیرزمینی شهرستان بندرعباس بپردازیم. در این شهرستان ۸ دشت وجود دارد که میزان TPH ، شوری، کدورت،قلیاییت، هدایت الکتریکی،سختی،TDS درآبهای زیرزمینی این دشتها با هم مقایسه شد نتایج نشان داد بیشترین میزان مواد نفتی در دشت گهره ppm 0/0032 و کمترین میزان در دشت رضوان ppm 0/0012 می باشد.