سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سیروس آذرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

میخک Dianthus caryophyllus L از خانواده کاریوفیلاسه یکی از مهمترین محصولات شاخه بریده می باشد که پرورشدهندگان ان تصمیم دارند رقم هایی با خصوصیات جدید از این گل ایجاد کنند تکنیکهای مهندسی ژنتیک همراه با کشت بافت روش انتخابی برای اصلاح و ارتقا خصوصیات این گل ارایه می کنند پاسخ گیاه درشرایط کشت بافت به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند ژنوتیپ تنظیم کننده های رشد و اجزا محیط کشت همانند نمکهای پرمصرف وابسته است این پژوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی در شرایط درون شیشه صورت گرفت این تحقیق در سال ۱۳۸۸ درآزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه بروجرد انجام شد درمرحله اول گیاه پایه ا ستریل از بذرهای استریل موجود در محیط MS بدون هورمون تشکیل شد بعدا ز ۴ هفته قطعات دو گره ای از گیاه استریل به محیط MS حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر NAA و ۱ میلی گرم در لیتر BAP با غلظت های متفاوت CaCl2 mmol/6و۴/۵و۳و۱/۶و۰ منتقل شدند. بعد از ۴ هفته آنالیز داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام شد و میزان پارامترهای رشد گیاه و میزان قند بررسی شد.