سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهباز رادفر – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نیترات یکی از شایع ترین و عمده ترین آلاینده های غیرمتمرکز منابع آبی است. در حال حاضر بسیاری از نقاط جهان حتی در ایران با مشکل بالا بودن نیترات در آب آشامیدنی روربرو هستند، که مهمترین علت آن ورود رواناب های کشاورزی، فاضلاب شهری و صنعتی به منابع آبی به خصوص آب های زیرزمینی می باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی غلظت نیترات در آب زیرزمینی شهر سیرجان و حومه (زید آباد، نجف شهر، محمود آباد) آن و پیدا کردن منابع احتمالی آلودگی می باشد. به این منظور نمونه برداری از ۲۰ چاه بهره برداری انجام شد. به منظور تعیین منشاء نیترات، غلظت یون های Cl- و K+ نیز اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که در همه نقاط غلظت نیترات کمتر از حد مجاز بوده ولی در چند نمونه واقع در داخل شهر و یا برخی نمونه های واقع در میان زمین های کشاورزی به میزان استاندارد نزدیک شده است. فاضلاب های خانگی و شهری و فعالیت های کشاورزی از منابع افزایش غلظت نیترات در مناطق مورد نظر می باشد.