سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر محمدنبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
عیسی کمالی – کارشناس ارشد بیولوژی ماهیان دریا پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس)

چکیده:

به دلیل افزایش استقرار صنایع مختلف در سواحل و رشد و توسعه شهرهای ساحلی، اکوسیستم های آبی و آبزیان آن ها از فاضلاب ها و آلاینده های تخلیه شده به آب ها به ویژه فلزات سنگین تاثیر می پذیرند. فلزات سنگین پس از ورود به اکوسیستم های آبی در بافت ها و اندام های آبزیان و از جمله ماهیان تجمع یافته و نهایتا وارد زنجیره غذایی می شوند. از آنجایی که ماهی ها بخش عمده ای از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند، این فلزات سنگین می توانند از طریق تغذیه از ماهیان آلوده وارد بدن انسان گردند. در این مقاله مقادیر عناصر سنگین کادمیوم و کروم در بافت عضله ماهیان شورت و زمین کن در دو ایستگاه در منطقه حرا در استان هرمزگان بررسی شده است. بافت عضلانی نمونه ها پس از زیست سنجی تفکیک شد و پس از هضم با مخلوط اسیدنیتریک و پرکلریک به وسیله کوره گرافیتی تعیین غلظت گردید. نیز نتایج به دست آمده در این تحقیق با استانداردهای جهانی مورد مقایسه قرار گرفته است.