سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا غالبی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی شهید تندگویان، آزمایشگاه PTA، بندرا
مهدی احمدی مقدم – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، استادیار گروه م
نعمت الله جعفرزاده فرد – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشیارگروه مه
علی عسکری مجدآباد – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی فجر، واحد فرایند، بندرامام خمینی،

چکیده:

در این مقاله غلظت فلزات سنگین در کیک لجن فرایند تصفیه‌‌خانه آب پتروشیمی فجر مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور جمعا ۲۴ بار نمونه‌برداری در دوره تر و خشک سال صورت گرفت و میزان فلزات سنگین آرسنیک، مس، کادمیوم، کبالت و کروم توسط دستگاه طیف‌سنج نشری با پلاسمای جفت شده القائی اندازه‌گیری شد. آماده ‌سازی نمونه و اندازه‌گیری فلزات بر اساس روش استاندارد انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که غلظت آرسنیک، مس،کادمیوم وکبالت در دوره تر و خشک اختلاف معنی‌داری نداشتند (α>0.05) و تنها از نظر کروم در دوره تر و خشک اختلاف‌ معنی‌داری با سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ مشاهده گردید(α<0.05). همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین با استانداردهای جهانی خاک مقایسه گردید و مشخص شد که از نظر آرسنیک و کادمیوم بالاتر از حد مجاز استانداردها می‌باشد. در مقایسه بین دوره تر با دوره خشک نیز، بین توان آلودگی به فلزات سنگین دوره تر نسبت به دوره خشک قاعده منظمی مشاهده نشد.