سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

تالاب بین المللی هامون یکی از تالاب های مهم دنیا به شمار می رود که در منطقه کویری و بیابانی شرق کشور در استان سیستان و بلوچستان واقع شدها ست این تالاب از لحاظ اقتصادی برای ساکنان سیستان اهمیت بسزایی دارد و از نظر زیست محیطی نیز منبعی عظیم و مهم به شمار می رود منطقه حفاظت شده هامون به علت قرارگرفتن در مرکز مناطق کویری و نیمه کویری کشورهای ایران و افغانستان در حقیقت تنها مامن زیست پرندگان مهاجر در شرق کشور محسوب می شود با توجه به اهمیت این تالاب در منطقه در این تحقیق به بررسی غلظت عناصر سنگین سرب، کادمیم، مس، نیکل و جیوه در آبهای تالاب پرداخته شده است نتایج نشانداد میزان غلظت عناصر مس و نیکل بیشتر از حد استانداردو غلظت سرب کادمیم و جیوه درحد مطلوب و استاندارد می باشد.