سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه نیمروزی – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور- مرکز شیراز
احسان سجادی – گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
غلامعلی معاف پوریان – هیئت علمی دانشگاه پیام نور فارس
علیرضا رایگان شیرازی نژاد – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز است که در موقعیت جغرافیایی شمالی و شرقی واقع شده است.ورودی فاضلاب این تصفیه خانه هم فاضلاب شهری است وهم صنعتی که در شهرک های صنعتی شیراز ایجاد می شود. این فاضلاب ها نهایتا پس از تصفیه برای آبیاری زمین های کشاورزی مجاور آن استفاده می شود.هدف این تحقیق بررسی، موضوع تمرکزفلزات سنگین موجود در پساب نهایی بر خاک های کشاورزی مناطقمجاور است که با این پساب آبیاری شده اند. به همین دلیل ۵ نمونه خاک تیمار شده از خاک های کشاورزی که فقط با این پساب آبیاری شده بودندو ١ نمونه لجن خشک حاصل از هضم بیولوژیک بیهوازی فاضلاب از بسترهای خشک کننده لجن برداشت گردید. پس از آماده سازی نمونه ها برای انجام آنالیز به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی تهران ارسال وبا روش(ICP-OES مورد تجزیه قرار گرفتند.