سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه وحیددستجردی – کارشناس ارشد
سعید شنبه زاده – کارشناس ارشد
اکبر حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طوبی کیانی زاده – کارشناس

چکیده:

آنالیز فلزات سنگین درنمونه های آب ورسوب بالا دست و پایین دست محل ورود فاضلاب بهرودخانه تمبی مسجد سلیمان نشان داد که میانگین غلظت فلزات موردنظر درآب و رسوب پایین دست نسبت به بالا دست آن درفصول مختلف بیشتر می باشد همچنین غلظت های بدست آمده از آب ازمقادیر استاندارد برای آب اشامیدنی و آب مناسب برای حیات آبزی بیشتر می باشد بیشترین میانگین غلظت مربوط به سرب درآب پایین دست برابر ۱/۹pmm و منگنز دررسوب پایین دست برابر ۸۲۰ppm و کمترین میانگین غلظت مربوط به کادمیم درآب و رسوب بالا دست به ترتیب برابر ppm 0/007و۱۰ می باشد.