سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا شرعی پور – کارشناس ارشد هوا شناسی،موسسه ژئوفیزیک،دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق غلظت های ساعتی آلاینده ازن سطحی ایستگاه پونک طی سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرارگرفته است میانگین غلظت سالانه آلاینده ازن مقدار ۵/۳۳PPB براورد شد تغییرات فصلی آلاینده ازن نشان میدهد که بیشینه فصلی درتابستان براثر افزایش فعالیت فوتوشیمیایی و کمینه آن درزمستان رخ داده است الگوی روزانه ازن نشان میدهد که پیک ازن درساعات ۱۷-۱۵ بعدازظهر رخ میدهد و پیک ازن بهنگام کمینه شدن NOX تشکیل میشود میانگین غلظت سالانه الاینده NOX مقدار ۱۳۹/۱ppb براورد شد همبستگی منفی بین غلظت های ساعتی آلاینده های ازن و NOx , NO2 , NO وجود دارد و این همبستگی ها دربرخی ماه ها طی ساعات ۱۷-۹ روز قویتر از کل ساعات شبانه روز می باشد درمیان ناکس ها NOX بیشترین همبستگی را با ازن دارد و مقدار این ضریب همبستگی برای کل سال ۲۰۰۹ حدود ۵۶/۰- براورد شد همبستگی مثبتی بین مقادیر ساعتی آلاینده ازن و پارامتر هواشناسی دما وجود دارد و مقدار این همبستگی درفصول تابستان و پاییز بیشتر ازسایر فصول است.