سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
سپیده امین خاکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
لیلا زارع – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و

چکیده:

تعدادی از پاتوژن ها سلامت غده ها، رشد بوته، کیفیت غده و محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. غده سیب زمینی ممکن آلوده باشد. بیماری بر عملکرد تاثیر ندارد ولی به شدت از کیفیت غده ها Streptomyces scabis است به یک یا چند گونه ۵۶۰۰۰ ، می کاهد. نوع و شدت ضایعه به تهاجمی بودن استرین و مقاومت کالتیوار بستگی دارد. درطی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ Streptomyces scabis غده بذری مورد بررسی قرار گرفتند که به طور متوسط در سه سال ۵۰ درصد نمونه ها آلوده به قارچ ۶/ ۶۱ درصد برای سال ۱۳۸۹ ثبت گردید. متوسط درصد آلودگی در غده ها ۶۹ / بوده که بالاترین آلودگی نمونه ها معادل ۴ ۱۰ درصد بود. بالاترین میزان آلودگی به قارچ / درصد برآورد شد که بالاترین متوسط درصد آلودگی مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۱ عامل بیماری اسکب در یک توده معادل ۱۰۰ درصد برای سال ۱۳۸۹ محاسبه شد. اعمال یک سری از برنامه ها برای جلوگیری از ورود این عوامل از قبیل درک صحیح از موضوع، تهیه وتامین دستگاه های کنترلی و بازرسی، تصویب قوانین مرتبط با ایمنی زیستی و امنیت غذایی، حفاظت و تیمار و غیره ضروری است.