سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عماری الهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش جوشکاری -دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – استادیار گروه مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تهران
سیدمحمد مهدوی هادوی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ارزیابی غیرمخرب فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی با استفاده از روش مافوق صوت بدلیل مسائل ایمنی و اقتصادی آن دارای اهمیت روزافزونی می باشد از طرف دیگر بازرسی اتصالات جوشکاری لب به لب فولاد زنگ نزن آستنیتی درصنایع نفت گاز و پتروشیمی با استفاده از روش آلتراسونیک بصورت عمومی بعنوان یک روش غیرمخرب انجام می پذیرد اما بدلیل آنکه اعوجاج امواج التراسونیک درارتباط مستقیم با ریزساختار مواد می باشد توانایی تفسیر داده ها وابسته به دانش و اطلاعات ریزساختاری می باشد دراین تحقیق ابتدا نمونه های جوش لب به لب فولاد آستنیتی ۳۱۶L به روش TIG تحت شرایط کنترل شده تهیه شدند. سپس از طریق تغییر پارامترهای جوشکاری نظیر شدت جریان و دبی گاز محافظ آرگون عیوب جوش شامل سوختگی زیرخط جوش تخلخل و نفوذ ناقص در نمونه های دیگر ایجادش دند. کلیه نمونه های بدست آمده جهت تعیین موقعیت عیوب مورد آزمایش رادیوگرافی قرارگرفتند سپس قابلیت های پروبهای مختلف قائم و زاویه دار طولی و عرضی درشناسایی عیوب به روش التراسونیک درمحدوده بسامد ۴-۲ مگاهرتز برروی نمونه ها مورد ارزیابی قرارگرفت