سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگ
توحید سعید – استادیار مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی سهند
پرهام سهندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر، با توجه به مشکلات موجود در جوشکاری ذوبی، از روش اتصال همزن اصطکاکی به عنوان روش حالت جامد برای جوشکاری صفحات مس خالص تجاری با ضخامت۱۲mm استفاده شد. ابزار مورد استفاده از جنس فولادH13با پروفیل استوانهای ساده و ارتفاع۱/۷۵mm بود. جوشکاری با سرعتهای چرخش ۶۰۰ ،۱۰۰۰ ،۸۰۰ ۱۲۵۰ ۱۶۰۰rpm و سرعتهای خطی ۵۰۱۰۰ و۱۵۰mm/min انجام گرفت. در شرایط نامناسب جوشکاری (سرعت چرخش پایین و سرعت جوشکاری بالا) تخلخل و عیب تونلی در ناحیه جوش با استفاده از میکروسکوپ نوری مشاهده گردید وارتباط اندازه، شکل و محل تشکیل عیوب با توجه به پارامترهای جوشکاری و به کمک الگوی سیلان مواد در جوشکاری همزن اصطکاکی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.