سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر سلیمان زاده – کارشناس ارشد عمران_خاک و پی،معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب م

چکیده:

دراین پژوهش ضمن بررسی مسائل و مشکلات ژئوتکنیکی کانالهای آب آور روباز به معرض یک پروژه نسبتا بزرگ و با اهمیت ویژه اقتصادی درمنطقه گردیده است که گلوگاه ان کانالی آب آور میباشد و به تبیین ناهنجاریها و نارسای هایی ساختمانی و ژئوتکنیکی کانالهای آب آور پروژه سدمخزنی قوریچای پرداخته شدهاست درادامه راهکارهای علاج بخشی بعنوان ثمرات بدست آمده از این پژوهش میدانی و تحقیقی مطرح شده و تلاش شده است تا نسخه ای پیچیده شود که کاربری برای دیگر پروژه های مشابه هم داشته باشد.