سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میرسعید صفی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید پیوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نظر به رفتار متفاوت رولربیرینگها نسبت به بلبرینگها در مورد عیوب روی سطح، حلقه داخلی، خارجی وکاربرد وسیع رولربیرینگها، نیاز به بررسی دقیقتر این نوع یاتاقانها احساس می شود. در رولربیرینگها به دلیل تماس خطی هنگامی که عیب هنوز در مراحل ابتدائی می باشد، تشخیص عیب مشکل می باشد. چون فرکانس های عیب هنوز به خوبی نمایان نشده است و امکان دارد که رولر بدون هیچ برخوردی از روی عیب عبور کند. در این مقاله با استفاده از روشهای جدید آنالیز سیگنال عیب در مراحل ابتدایی شناسایی و با استفاده از پارامترهای جدیدی که از تکنیک رزونانس فرکانس بالاHFRT) استخراج میشود، اینگونه عیوب تشخیص داده شده است. این پارامترها بر روی رولربیرینگها در هنگامی که یک عیب در مراحل ابتدایی است مورد آزمایش قرار گرفته و درستی آنها در مقایسه با داده های تجربی اثبات شده است