سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی فرهادی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
صادق جلالی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل بذور پایه های مطرح برای پیوند جالیز نسبت به قارچ Phytophtora drechsleri و انتخاب پایه برتر از نظر خصوصیات کمی و کیفی میوه اجرای این تحقیق از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ به مدت دو سال اجرا گردید، آزمایش با آلوده سازی محیط کشت به صورت مصنوعی با ۱۱ پایه در قالب طرح کاملا تصادفی طی سه نوبت و تعیین پایه های حساس، متحمل و مقاوم به عامل بیماری بوته میری جالیز درون گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد بذور گیاهان خیار بومی دستگردی، خیار هیبرید بوسکو،کدوی خورشتی بذر کوتاه و بذر کشیده و کدو حلوایی به شدت حساس، بذور هیبرید RS-416 و ES-101 حساسیت کم و بذور هیبرید ES-107 و RS-481 و ES-152 و کدوی تنبل (عمامه ای) نسبت به بیماری مقاوم بوده اند.