سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه مهرمند – فوق لیسانس مهندسی شیمی

چکیده:

حمل و پاکسازی مواد زائد حاصل از متابولیسم درون بدن مانند اوره و دی اکسید کربن، تنظیم الکترولیت های درون بدن و افزایش انرژی بدن از فواید آب برای انسان است. آب شرب باید از نظر کیفی بگونه ای باشد که اثرات سوء بر بهداشت و سلمت انسان نداشته باشد. در امور زراعی علوه بر کمیت آب ، کیفیت آن نیز نقش مهمی دارد . در این مقاله کیفیت آب رودخانه های کرخه و دز برای مصارف شرب و کشاورزی با توجه به استانداردهای جها نی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تحقیقات گذشته و حال شوری آب رودخانه دز کم تا متوسط ، هدایت الکتریکی۵۵۰-۳۵۰ و آبرودخانه کرخه با شوری بیشتر و هدایت الکتریکی۱۸۰۰-۵۰۰ میکروموس بر سانتیمتر است . نتایج عوامل کیفی آب این دو رودخانه نشان می دهد که برای شرب و کشاورزی با رعایت استانداردهای جهانی مناسب می باشند