سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهناز شباب بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
جواد اشجاری – دکتری آبهای زیرزمینی

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی نقش عوامل موثردرکنترل نفوذپذیری درساختگاه سدهای کارستی ناحیه زاگرس و به ویژه سازند اسماری با استفاده ازتلفیق داده های ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی است عوامل هیدرولیک استراتیگرافی و تکتونیک دریک ناحیه کارستی فاکتورهای اصلی توسعه انحلال هستند که میتوانند منجر به ایجاد زونهایی با نفوذپذیری بالا با فراراحتمالی آب ازتکیه گاه ها و پی سدها شوند تعامل بین رودخانه و سفره آب زیرزمینی زونهای نوسان آبی را بوجود می آورد که باعث شکل گیری افقهایی با نفوذپذیری بالا دراین محدوده می شود حضور میان لایه های نفوذپذیر با لیتولوژی مارن و آهک مارنی درون توالیهای کربناته باعث ایجاد مسیرهایی برای جریان و به دم انداختن آب درمرز بین ناخالصی ها با توده اهکی میشوند که درطولانی مدت درانحلال افق هایی با پتانسیل فرار آب ایجاد خواهند کرد.