سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی سالاری علی آبادی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گروه بیولوژی دریا
محمدمهدی زمانی جمشیدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران گروه بیولوژی دریا
یامین پوریوسف – دانشگاه تربیت مدرس تهران
عبدالخالد خالقی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

خلیج فارس جزء آبهای فلات قاره کم عمق بوده و تنها در تابستان دارای ترموکلایم ضعیفی می باشد فیتوپلانکتونها قادر نیستند پایین تراز عمق بحرانی حرکت نمایند بنابراین درصورت وجود نور کافی تولید اولیه در تمام فصول حتی د ر زمستان هم صورت می گیرد مهمترین عامل محدوده کننده ی تولید اولیه درخلیج فارس مواد مغذی هستند که ا زمیان آنها میزان سیلیس زیاد ولی ازت و فسفر کم بوده و هر دو بویژه فسفر دارای نقش محدود کنده قابل توجهی د رکنترل تولید اولیه هستند نقش عوامل محیطی دیگر مانند دما، نوری، کدورت شوری، و … در اولویتها ی بعدی ازنظر اهمیت قرار میگیرد در مصب اروندرود نقش شوری به دلیل متغیر بودن مهمتر از نقش آن در آبهای فلات قاره که تغییرات شوری اندکی دارند میب اشد و به علت ورودی قابل ملاحظه مواد مغذی دراین مناطق عامل مواد مغذی فاقد نقش محدود کنندگی در کنترل تولید اولیه است.