سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدوی مزده – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا لطف اله همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه انواع مختلفی از همکاری بین شرکت ها بصورت یک جریان عادی درآمده است یکی از این روشهای همکاری برون سپاری است که یک شرکت بخشی از کسب وکار خود را به یک شرکت دیگر منتقل می کنداین تحقیق روی عوامل کلیدی که منجر به نتایج موفقیت آمیز متدولوژی برون سپاری می گردد تمرکز کرده است و با استفاده ازنتاجی تحقیقات گذشته درخصوص چرخه ها و متدولوژیه ای برون سپاری نسبت به ارایه متدولوژی جدیدی اقدام گشته است ویژگی اصلی این متدولوژی این است که درآن از اکثر عوامل کلیدی عمومی موفقیت استفاده شده و به خوبی می تواند دربرگیرنده عوامل اختصاصی موفقیت نیز باشد عوامل کلیدی موفقیت به دو صورت نقش دارند عاملهای کلیدی موفقیت عمومی آنهایی که درفرم دهی فازهای متدولوژی برون سپاری به کار می روند و عاملهای کلیدی موفقیت اختصاصی آنهایی که کمک می کنند تا متدولوژی برون سپاری دریک حرفه مطلوب تر پیاده گردد.