سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا و یرنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی و
مهتاب صفی خانی –
ناهید السادات میر عنایت –

چکیده:

کیفیت فضای های گذران اوقات فراغت یکی از مهمترین مباحث شهری است که به موازات دیگر موضوعات شهری همانند کار، سکونت و حمل و نقل، چگونگی برنامه ریزی شهر و کیفیت زندگی شهری را پی ریزی می کند. در اوقات فراغت لازم است که فرد فعالیتی انجام دهد که اول همراه با لذت است دوم آنکه فرد به انتخاب و میل شخصی خود انجام دهد که این انتخاب بر اساس تعاریف متفاوت افراد از فراغت می تواند انواع مختلف داشته باشد و درنهایت این که فراغت زمان سپری شده با فعالی تهای اختیاری است.این مقاله با هدف شناسایی عوامل کالبدی محدود کننده زنان در شهرها و با توجه به عوامل ساختاری- کالبدی. روش پژوهش تحلیلی – میدانی است و به وسیله ی توزیع پرسشنامه پژوهش گر ساخت در بین زنان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق ۱ و ۶ شهر اصفهان توزیع و جمع آوری شده. نتایج این پژوهش نشان م یدهد مهمترین عامل بازدارنده عدم استفاده بانوان از فضای های گذران اوقات فراغت عوامل ساختاری- کالبدی در شهرها است .