سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم نعمتی مجارشین –
جلال سالک زمان خانی –

چکیده:

درک این حقیقت که بقای پایدار انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ و تداوم تعادل جهان زیستی است و به تبع ان پذیرش نقش و مسئولیت اخلاقی ((سرپرستی)) انسان بر منابع بوم شناختی، کنشی اگاهانه و هوشمندانه را در تنظیم رابطه ی محیط انسانی و محیط طبیعی می طلبد. رویکرد ((معماری پایدار)) در پاسخ به این اگاهی و ملاحظات رو به گسترش نسبت به پی امدهای فعالیت های انسانی بر محیط ، به عنوان نگرشی باز بینی شده به معماری مطرح شده است. چند دهه از مطرح شدن معماری پایدار میگذرد و راهکارهای بسیاری، توسط آن، برای حل بحران های معاصر ارائه شده است؛ ولی همچنان مشکلاتی در سر راه ایجاد معماری پایدار وجود دارد. به نظر میرسد که با رفع موانع از طریق توجه به عوامل ،شاخصه های توسعه ی پایدار ، و شناخت اصول معماری پایدار میتوان آن را کامل نمود. این مقاله در صدد بررسی پاسخ پرسش زیر است:معماری مبتنی بر اصول پایداری و شاخصه های توسعه پایدار چگونه تعربف و تعبیر می شود؟