سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پروانه عزیزی – عضو هیئت علمی ومدیر گروه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیرعباس مفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تنوعات دینی ، مذهبی وقومی و وجود خرده فرهنگ های متفاوت منطقه ای از ویژگی های جامعه ایران به شمار می رود، که برخی از ادوار تاریخی وعمدتا به دلیل مداخله های استعماری قدرت های بزرگ بین المللی زمینه ساز پیدایش مسائل وبحران هایی شده است . پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره ) زمینه ساز تکوین رویکردهای نوینی برمبنای اخلاق،معنویت وآموزه های توحیدی قرآنی درحوزه مدیریت سیاسی وفرهنگ غنی وانسان سازآن نگاهی ویژه به انسان به مثابه خلیفه الله علی الارض داشته وبا تاکید بر مشترکات، همه انسان ها را میوه های درخت واحدی قلمداد می کند که به طور فطری درمسیر الهی قرار دارند.برهمین مبنا اقوام مختلف ایرانی به رغم تفاوت های مختلف زیرچترایرانی بودن درطول تاریخ ، ملت وسرزمینی متحد بوده اند.بحران های ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله وفعالیت گروه ک های ضد انقلاب درمناطق محروم بهره برداری از شکاف ها ومحرومیت های ناشی از حاکمیت رژیم پهلوی ، طی دو دهه اخیر زمینه ساز پیدایش برخی چالش های قومی درایران نیز شد ودشمنان جمهوری اسلامی ایران از این شکاف ها به مثابه فرصتی برای تحریک احساسات ناسیونالیستی وقومی سوءاستفاده می کنند. در این مقاله روش تحقیق توصیفی –تحلیلی وشیوه جمع آوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای می باشد،منظومه فرهنگی ایران محصول چند هزارساله ملتی کهن وبرایند تعمل جمعی گروه های قومی است که هویت فرهنگی ایران را شکل بخشیده اند وهر یک به سهم خود بران لایه هایی گوناگون با مولفه های مثبت ومنفی افزوده اند ودر نهایت دراین هویت کلان فرهنگی مستحیل وخود بخشی از ان شده اند درواقع هویت فرهنگی ایران چتر گسترده وفراگیری است که درعین حال همه اقوام وگروه های قومی را درخویش جای داده است