سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده حیدری سردابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آرش باباخانیان – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،گروه شیمی
رامین چراغعلی – پزوهشکده نفت کرمانشاه

چکیده:

دراین مقاله ما اثرات و پارامترهایی نظیرpH و قدرت یونی و حجم بافر ، غلظت الکترولیت ،فرکانس اعمالی،سرعت پیمایش،شدت و ولتاژ پله پتانسیل با روش ولتامتری موج مربعی بررسی گردیدند که برای انسولینpHبهینه ۷ و برای تیروئیدpH بهینه ۱۱ ثبت شده است. محلول الکترولیتی که دراین آزمایش به کار گرفته شده است نیترات سدیم باغلظت۰/۱۰مولار می باشد. سرعت اسکن در این روش ۰/۰۵ولت بر ثانیه می باشد. در این آزمایش از تکنیک های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی برای مطالعه و بررسی واکنش های الکتروشیمی استفاده شده است . حسگر فوق الذکر قادر به تشخیص هورمون انسولین و تیروئید بدون مزاحمتجانبی می باشد