سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران مومن غریب – کارشناسان ارشد معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوز
محمد الماسی – کارشناسان ارشد معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوز

چکیده:

یکی از چالش های که کشور ایران با آن مواجه می باشد کمبود منابع آب شیرین. با عنایت به اینکه ایران در منطقه ای با اقلیم خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی پایین در سال قرار دارد آب یکی از مهمترین منابع مورد نیاز رشد و توسعه جامعه بشری و اولین و اساسی ترین عامل برای تولید محصولات کشاورزی است ، لذا جهت مقابله با محددیت موجود منابع آب اقداماتی که باعث افزایش میزان کارایی آب شود ، بسیار ضروری می باشد . یکی از راه کارهای مهم ، افزایش کارایی آب مشارکت دادن بهره برداری ذینفع در غالب تشکل های آب بران در مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کشور می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل نتایج پاسخ دهندگان بهره برداری از مدل رگرسیونی گام به گام و تحلیل عاملی استفاده گردید. در بررسی عوامل موثر بر شناخت از تشکلهای آب بران ( متغیر وابسته) ، حدود ۹۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را دو متغر انگیزه های مشارکت و مشارکت اجتماعی تبین می کند . در بررسی رضایت مندی از تشکل های آب بران ( متغیر وابسته ) تنها یک متغیر پیامدهای تشکلهای آب بران وارد معادله شد که حدود ۷۶ درصد از تغییرات مربوط رضایت مندی را تبین می کند.