سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش حسینی – تهران بالاتر از میدان ونک خ شهید خدامی شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب
پرویز احدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

چکیده:

چند ماه پس از تکمیل مسیر خطوط لوله گاز منطقه بید بلند بخشهایی از دیواره ای که در نزدیکی کارخانه گاز مایع NGL1000 واقع شده بود دچار شکستگی و ریزشهای مکرر گردید که نگرانی هایی از دیدگاه ناپایداری کلی آن دیواره با توجه به اهمیت پروژه ایجاد کرد به منظور بررسی و تعیین دلایل ریزش و همچنین ارائه راهکار جهت پایدارسازی بخش رریزشی دیواره ها مطالعات ژئوتکنیکی در ۴ بخش بررسی های صحرایی انجام آزمایشهای مکانیک سنگ، تحلیل و بررسی داده ها با استفاده از نرم افزار و در نهایت ارائه طرح پایداری سازی در دستور کار قرار گرفت از دیدگاه زمین شناسی ساختمانی محدوده ترانشه در پهنه زاگرس چین خورده در تاقدیس نامتقارنی قرارگرفته است بررسی ها نشان میدهد که وجود سیستم گسلی FS5 زمین لغزش شمالی مسیر ترانشه و جهت شیب لایه بندی به سمت دشت و همچنین تاثیر آب عوامل اصلی بروز ناپایداری ها می باشد.