سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران مکوندی – گروه مهندسی نفت شرکت ملیحفاری ایران
مصطفی مرادی نژاد – گروه مهندسی نفت شرکت ملی حفاری ایران
خلیل شهبازی – گروه مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
مهدی آرزومند – گروه مهندسی نفت شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

امروزه با افزایش عمق چاه های نفت و گاز میزان خرابی رشته حفاری تاثیر بسزایی در هزینه های عملیات حفاری دارد چنانچه خرابی رشته حفاری منجر به بریدن Twist off رشته در چاه می گردد هزینه های حفاری چاه ها افزایش قابل توجهی خواهند یافت خرابی رشته حفاری ناشی از علل مختلفی می تواند باشد که این عوامل ممکن است بصورت تکی و یا دسته جمعی باعث تخریب رشته حفاری شوند به منظور پیش گیری کنترل و یا کاهش خرابی های بوجود آمده در رشته حفاری لازم است نسبت به شناخت این عوامل اقدام نمود از جمله مهمترین نمونه های خرابی می توان به شوییدگی Wash out رشته حفاری اشاره نمود این تحقیق با هدف بررسی مشکل خرابی رشته حفاری درچاه شماره ۲ میدان پلنگان در اثر شوییدگی هایم توالی انجام گرفته است. عملیات حفاری این چاه با ۲۴ مورد شوئیدگی Wash out درحفاری حفره های ۲۶ و ۱/۲ ۱۷ و تا عمق ۲۷۵۹ متری مواجه گردید بطوریکه شش مرد از آنها منجر به بریدن رشته حفاری Twist off در قسمت متعلقات تحتتانی BHA شده است مجموعا ۱۷ درصد از شوئیدگی درلوله های حفاری و درناحیه Slips Area و ۸۳ درصد در ناحیه متعلقات تحتانی رشته حفاری رخ داده است بررسی عوامل ایجاد شوئیدگی رشته حفاری در چاه شماره ۲ میدان پلنگان نشان داد که با توجه به خصوصیات فیزیکی لوله های حفاری و متعلقات تحتانی رشته حفاری بکاررفته در حفاری این چاه و همچنین بررسی مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در عملیات حفاری مانند بیشترین وزن اعمال شده روی مته، گشتاور، و فشار ستون سیال حفاری خستگی رشته حفاری در اثر ارتعاشات شدید مهمترین علت ایجادشویئدگی رشته حفاری در چاه شمال ۲ میدان پلنگان تشخیص داده شد.