سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده طیبه میرواسع – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

چکیده:

مناطق آزاد کشور ما بعنوان مناطق جذب گردشگران خارجی داخلی می تواند مورد توجه جدی قرار گرفته و براساس نیاز ، ساختارهای تازه ای در آنها فراهم گردد . هم اکنون در بسیاری از این مناطق امکانات و نیازهای اولیه مربوط به گردشگری فراهم شده است اما همه آنها ، چیزی نیست که با تکیه برآن بتوان به جذب گردشگران خارجی امیدوار بود و بالطبع در این زمینه باید توانایی ها ، امکانات و تسهیلات خود ر ا بسیار بالاتر از آنچه که امروز هست افزایش دهیم . جزیره قشم با بهره گیری از مزیت مناطق ساحلی در زمینه حمل و نقل مستقیم و غیر مستقیم و به لحاظ قرار گرفتن در مسیر کشتی رانی بین المللی و با دارا بودن سواحل عمیق و امکانات بالقوه برای تبدیل شدن به یک مرکز توریستی و تجاری منطقه ای واجد امتیازات ویژه ای است .در این مقاله به بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران داخلی وخارجی پرداخته شده است وروش بررسی توصیفی تحلیلی می باشد که از طریق مطالعه اسنادی صورت گرفته است .نتایج بدست امده حاکی از آن است که جذب گردشگر در منطقه آزاد قشم به عواملی از قبیل کیفیت ، امنیت، تبلیغات وبازار یابی،استفاده از شیوه های مدرن ، ایجاد امکانات رفاهی پزشکی ، ایجاد شکل های مختلف گردشگری مطابق با سلیقه گردشگران و..وابسته است.ودر ادامه راهکارهایی در این خصوص ارائه گردید