سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استاد یار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
مسعود بازگیر – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
سارا غلامرضایی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

با توجه به مشکلا‌ت کمی و کیفی منابع آب کشور و واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و رویارویی با بحران‌های کم‌آبی، تدوین برنامه‌های مدیریت کیفی برای تمام منابع آبی، راهکاری ضروری و غیر قابل اجتناب برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی است.با توجه به سابقه ی تاریخی سراب گرداب سنگی و اینکه از دیرباز آب این سراب مصارف شرب داشته ولی امروزه جهت شرب با محدودیت هایی روبروست که منجر به استفاده از آب این سراب در مصارف غیر شرب شده است. دراین پژوهش تحلیل مسئله در دستور کار قرار گرفت. لذا، با تحلیل آماری دبی و ۱۲ پارامتر کیفیت آب بین سالهای۱۳۶۵تا۱۳۸۷سراب، در قالب روشهای همبستگی و تحلیل رگرسیونی در محیط نرم‌افزارهای SPSS و Excel، به بسط موضوع پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد نوسانات دبی به تنهائی اثرات محسوسی بر تغییرات کیفیت نداشته است بلکه وقوع نوسانات به همراه عدم رعایت معیارهای استاندارد فنی و مدیریتی در نحوه بهره برداری از آب سراب مورد نظر موجب بروز اثرات منفی شده است.