سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری رشت
مهیار عربانی – دکتری عمران راه و ترابری – رشت دانشگاه گیلان

چکیده:

تقاطعات علیرغم اینکه سطح محدودی از شبکه راه ها را به خود اختصاص داده اند از مهمترین نقاط حادثه خیز به شمار می آیند عامل اصلی در اکثر تصادفات رخ داده در تقاطعات چراغدار تخلف از چراغ قرمز می باشد میزان تخلف از چراغ قرمز تابع فاکتورهای متعددی است که دراین پژوهش تاثیر سن جنسیت، نوع تقاطع، زمان رخداد تخلف و فاصله زمانی تخلف از شروع بازه زرد ونوع وسیله نقلیه مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحقیقات صورت گرفته در ۸ تقاطع چراغدار در شهرهای قم وکرج نشان میدهد که بیشترین تخلف کنندگان در بازه ۳۰-۲۰ سال قرار دارند بیشتر تخلفهای ثبت شده دراین پژوهش در بین رانندگان مرد صورت گرفته است داده های میدانی نشان میدهند که میزان تخلف در تقاطعات سه راهه بیشاز تقاطعات چهار راه می باشد.