سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جبارعلی ذاکری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
رئوف عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خطوط را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تامین پایداری جانبی خ طآهن بویژه در محل قو سهای افقی از جمله مسایل مهم برای را هآهنهای مختلف دنیاست. از جمله مه مترین مشکلات بوجود آمده در این زمینه، پدیده کمانش در خطوطCWR است. این مشکل در محل قوسها حساسیت بسیار بالاتری دارد. به تجربه نیز ثابت شده است که رخداد پدیده کمانش و سوانح خروج از خط در محل قوسها بسیار بیشتر از خطوط واقع در مسیر مستقیم است. برای حفظ پایداری جانبی خطوط علاوه بر آنکه بایست مقاومت جانبی خط توسط راهکارهایی افزایش داده شود، عوامل پدی دآورنده و موثر در وقوع پدیده هایی مثل کمانش نیز باید تا حد ممکن حذف شوند. در سال ۱۹۸۲Kish اولین سری از مطالعات را در زمینه کمانش استاتیکی انجام داده است. همچنین مرکز سیستم های حمل و نقل ایالات متحده TSC)بر اساس مطالعاتSamavedam و Kerr یک مجموعه مطالعات نظری و آزمایشات میدانی را در مسیر مستقیم و محل قوسها انجام داده است و توانسته است یک مدل بسیار قوی و کارآمد در مورد کمانش های دینامیکی خطوطCWR ارایه دهد. در این مقاله ضمن بررسی روشها و مدلهای معتبر در زمینه پیش بینی پاسخ کمانشی خطوط، عوامل تاثیرگذار در رخ دادن پدیدهکمانش در محل قوسها و مسیرهای مستقیم بررسی شده است و در ادامه تمهیدات لازم جهت تامین پایداری جانبی خطوطCWR بیان گردیده اند.