سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه مهدوی گلوجه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
پریچهر صابونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با توجه به تراکم شهر ها و گرانی زمین، نبود قوانین مناسب و یا عدم توجه به آنها، فضاهای باز وحیاط های ساختمان ها،چیزی جز سطحی محدود وبه جا مانده از بنای اصلی نیستند. . کودکان رشد یافته در این ساختمان ها به ندرت با فضای باز در ارتباط اند و بیشتر وقت خود را درون فضای بسته سپری می نمایند.این روند در مدارس نیز ادامه یافته است.فضای باز مدارس در اکثر مواقع تنها باقی مانده ی کوچکی از ساختمان مدارس هستند. اگرچه به سبب عدم توجه کافی همین بستر کوچک نیز کارایی و هویت لازم در جهت برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان را ندارد . در کشورهای پیشرفته حیاط مدرس عرصه ای مهم درجهت برقرای فعالیت های گروهی و روابط اجتماعی و مکمل بنای اصلی مدرسه در نظر گرفته می شود و می تواند بستری برای یادگیری بیشتر و شکوفایی خلاقیت فرآهم آورد. بر این اساس میتوان مهمترین سوالات قابل طرح را اینگونه عنوان کرد که : از دیدگاه دانش آموزان ویژگی های یک حیاط مدرسه ی خوب چیست؟ در این راستا نوشتار پیش رو سعی دارد تا به صورتی موجز مولفه های مؤثر بر کیفیت مدارس را شناسایی کرده و از راه تحقیق میدانی و گردآوری اطلاعات با پرسشنامه به بررسی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه دانش آموزان بپردازد و قصد آن ارانه ی نسخه ای برای به کارگیری در تمامی مدارس نیست. چرا که بر اساس شرایط کلی هر مدرسه نوع مداخله در جهت تامین این فاکتور ها می توناد متفاوت باشد.جامعه ی مورد مطالعه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه پنج تهران می باشند.نتایج حاصل حاکی از علاقه ی دانش آموزان به شکل گیری فضاهای خاص فعالیت های جمعی در بستری طبیعی ،با حضور رنگ های دیگر جز رنگ های خنثی که عموما در سطح مدارس به کار رمی رود می باشند.جلوه هایی علاوه بر جلوه ی بصری.مانند صدای آب به عنوان مهمترین عامل زیبایی بخشی انتخاب توسط دانش آموزان، را می توان گم شده ای در منظر امروز مدارس ایران دانست.