سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان دهقانی – مرکز آموزش و مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان
احمد عباس نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری نظری –
اکبر علوی – مرکز آموزش و مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان

چکیده:

در این مطالعه دوره بازگشت و عوامل موثر در بروز سیل تابستان ۱۸۳۱ در شهرستان بافت بررسی و زمان معمول بروز سیلاب در این منطقه مشخص گردید. بر این اساس، علت اصلی بروز این سیل بارش شدید تعیین شد که دوره بازگشتی معادل ۶ سال دارد. اما عواملدیگری نیز اثر سیل را تشدید کرده اند. شیب زیاد حوضه های آبگیر از مهمترین این عوامل به شمار می آید. زمان بارش نیز در این امرموثر بوده است به این طریق که معمولا در تابستان بیشتر محصولات زراعی برداشت شده و زمین های زیر کشت گندم و جو فاقد پوشش هستند. از طرف دیگر خشک سالی های متوالی نیز باعث تضعیف پوشش مراتع شده و مجموع این عوامل باعث تشدید اثر سیلگردیده اند. هیدروگراف جریان روزانه دراز مدت ایستگاه های منطقه حاکی از رژیم سیلابی برخی از رودخانه های منطقه است کهبروز این سیلاب ها در ماه های بهمن، اسفند و فروردین بیش از سایر ایام سال است. همچنین خطر سیل در تابستان نیز وجود دارد به خصوص در ایستگاه های هنجان و سلطانی، که این سیل ها نتیجه باران های موسمی هستند