سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندس یعمران دانشگاه علم و صنعت ایران
پویا نجف – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
بهنام جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

دربرخی معابر شهری براثر عواملی چون ساخت و ساز تعمیرات سطح راه و بازسازی شانه راه سطح راه از حالت طبیعی خارج شده و بصورت شنی و خاکی در می اید سطوح راه های شنی و خاکی در داخل شهر بزرگی چون تهران می توانند ازچندین نظر مشکل ساز باشند که افزایش احتمال بروز تصادفات از جمله این مشکلات می باشد دراین مطالعه از طریق مدل رگرسیون لوجستیک به بررسی عوامل موثر در افزایش احتمال بروز تصادفات در قسمتهای خاکی و شنی معابر پرداخته شده است همچنین عوامل موثر در بروز تصادفات در ایننوع از معابر با معابر خشک و آسفالتی مقایسه شده است برطبق نتایج احتمال وقوع تصادف در بخشها ی شنی معابر درون شهری در شرایطی از قبیل ساعت اوج ترافیک جاده های کم عرض سرعت بالای جریان ترافیکی و درزمان شب افزایش می یابد.