سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
وجیهه اقبالی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم
سحر صباغ زاده – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم

چکیده:

برای کنترل فرسایش آبی باید ابتدا با شناخت از عوامل موثر در آن راه حل مناسبی ارائه کرد زیرا بدون بررسی و شناسایی عوامل ایجاد فرسایش در هر منطقه نمی توان در جهت مبارزه کنترل فرسایش و انتخاب راه حلهایمناسب پیشگیری و جلوگیری از این پدیده اقدامی درست انجام داد. باید در نظر داشت که اساساً نمی توان عامل مشخص و معینی رابه عنوان عامل اصلی فرسایش آبی در یک منطقه معرفی نمود، بلکه شرایط فرسایش موجود راباید معلول تاثیرات متقابل مجموعه عوامل موثر در ایجاد فرسایش دانست. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر در ایجاد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز میاندشت واقع در استان خراسان شمالی با مساحتی بالغ بر۲۴۲۳۱/۳۶ هکتار انجام گرفته است. روش کار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، میدانی و ابزاری به همراه تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات موجود می باشد از آنجایی که پدیده فرسایش و رسوب یکی از پیچیده ترین فرآیندهای طبیعی بوده و عوامل زیادی در آن د خیل می باشد، شناخت کامل عوامل موثر در این پدیده کاری بسیار مشکل است ولی به طور کلی عوامل موثر در فرسایش آبی عوامل اقلیمی، فرسایش پذیری خاک، زمین شناسی، پوشش گیاهی و نحوه بهره برادری از اراضی می باشد. درجه حرارت بالا خصوصاً در ماه های تابستان، تبخیر بسیار زیاد و سایر عوامل اقلیمی موثر در منطقه سبب شده است تا در مقایسه با مناطق معتدل و مرطوب، میزان فرسایش تا حد قابل توجهی کاهش یابد. بالا بودن درصد سیلت بافت خاک سطحی در اکثررخساره های ژئومرفولوژی، دامنه تغییراتPHبین ۸/۷۷ تا ۷/۲۱ و فقر مواد آلی و هوموس در این خاکها فرسایش پذیری این خاکها را بسیار بالا برده و آن ها را مستعد فرسایش نموده است. باتوجه به برآوردهای انجام شده توسط بخش پوشش گیاهی و اقتصادی-اجتماعی درمنطقه میاندشت سالانه ۲۵۰۶۳۶۳ کیلوگرم علوفه مورد نیاز می باشد