سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی اکولوژی تاکسونومی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دریاچه ارومیه جزو دریاچه های نادر و بزرگترین تالابدائمی دنیاست و اکوسیستم آن از اکوسیستمهایمنحصر به فرد در دنیا به شمار می رود در سالهای اخیر به دلیل تغییر اقلیم و کمبود آب و البته مدیریت غلط آب منطقه موجب تخریب اکوسیستم این دریاچه با وجود قابلیت های فوق العاد ه شده است چنانچه چره ناخوشایند این تغییرات برهمگان اشکار است دراین مقاله ابتدا به عوامل خشک شدن دریاچه که عمدتا شامل سدسازی های مکرر ساخت پل میانگذر و احداث چاه های متعدد غیرمجاز برا ی کشاورزی و غیره است اشاره می کنیم و در ادامه راه کارها و پیشنهاداتی برای حل این فاجعه زیست محیطی ارائه میدهیم همچنین به اقداماتی که تابحال انجام شده و یا دردست اقدام است نیز اشاره ای خواهیم کرد