سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد فیاض جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد شریفی پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رازی
میثم عبدالهی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه رازی کرما نشاه

چکیده:

در طول دو دهه اخیر استفاده از دیوارهای پایدار شده مکانیکی MSE) بطور چشمگیری افزایش یافته است. استفاده از این دیوارها اقتصادی وموثر می باشد. هر چند که نحوه گسیختگی این دیوارها هنوزهم مورد بحث می باشد، در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر آنالیز گسیختگی دیوارهایMSE) متشکل از روکش های بتنی قطعه ای با استفاده از روش اجزاء محدود پرداختیم. از جمله این عوامل می توان به زاویه اصطکاک و چسبندگی خاکریز پشت دیوار، چسبندگی خاک زیر دیوار، مقاومت و طول ژئوگرید و شرایط آب زیر زمینی اشاره کرد. تاثیر عوامل بر ضریب اطمینان خاکریز و مقادیر تغییر مکانهای حداکثر افقی و قائم دیوارهایMSE) بررسی شد. نتایج آن بصورت نمودار های طراحی آورده شده است