سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع
سیامک نوری – هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع
عباس اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

تاکنون شیوه ها و روشهای مختلفی برای مدیریت منابع انسانی ارائه شده است که هر یک از آنها خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارا هستند. مدیریت عملکرد روشی است که اگر چه ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر به طور جدی و با یک نگاه کاملا جدید مورد توجه قرار گرفته است. برخی از خصوصیات منحصر به فرد این روش آن را از دیگر روشها متمایز می کند . مدیریت عملکرد را می توان در بیشتر سازمانها پیاده سازی نمود این روش مدیریت منابع را درسازمانها نظام مند نموده و در صورت طراحی مناسب نتایجی را مانند کاهش هزینه در حداقل زمان ممکن می سازد. علاوه بر این مدیریت عملکرد بر پاسخگویی به تک تک اجزاء و فرآیندهای سازمانی تاکید دارد که این ویژگی از نمودهای مثبت مدیریت عملکرد است که با درگیر کردن همه افراد بهبود کیفیت سازمان را باعث خواهد شد. اما طراحی ، استقرار و اجرای این نظام بدون شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آن محکوم به شکست است. لذا با توجه به عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق و مناسبی از عوامل کلیدی موفقیت شناسایی این عوامل لازم به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا به تشریح مشخصات این سیستم پرداخته سپس با مرور تحقیقات انجام شده و تهیه پایگاه اطلاعاتی مناسب در زمینه عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آن مجموعه ای از عوامل تعیین گردید. سپس با استفاده از تحلیل های آماری و در نهایت توزیع پرسشنامه ای تحت وب برای خبرگان شرکت ملی گاز ایران در تمام مدیریت های تحت پوشش عوامل پالایش و در نهایت عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار مدیریت عملکرد شناسایی و رتبه بندی گردید. سپس به اعتبار سنجی سوالات پرداخته و در آخر مدلی برای ارزیابی میزان امادگی سازمان جهت استقرار مدیریت عملکرد ارائه گردید.