سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه ثامنی توسروندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
علیرضا خان تیموری – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

چکیده:

از ابتدای هستی انسان ها همواره با فعل وانفعالات جوی و تغییرات آب وهوایی مواجه بوده اند واین تغییرات برجنبه های مختلف زندگی بشر تاثیر گذاشته است انسان با فرایندهای آب و هوایی برخورد مستقیم داشته و این پدیده ها همیشه حس کنجکاوی انسان را برانگیخته و او را به این سمت سوق داده تا با بررسی هایی که دراین خصوص انجام می دهد بتواند زندگی خویش را براساس این تغییرات منطبق نماید دراین میان پدیده بارندگی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی از اهمیت ویژه ای در زمینه هواشناسی برخوردار است دراین مقاله عوامل موثر دربارندگی را تعریف نموده و مورد بررسی قرار میدهیم و مدلی را برای تعیین میزان تاثیر هرکدام از این عوامل تحت عنوان شبکه های بیزین ایجاد می نماییم استفاده از این مدل برای تحلیل و بررسی بارندگی و پیش بینی های آینده این پدیده مفید می باشد.