سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد آخوندیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسل
محسن آخوندیان –

چکیده:

نظریه های نوین آموزش برنقش موثر عوامل مرتبط با عنصر انسانی درفرایند یادگیری تاکیددارند ایجاد ارتباط موثر بین عامل انسانی و آموزش الکترونیکی درمحیطهای آنلاین به یادگیرندگان امکان میدهد تا فعالانه درفرایند یادگیری درگیر شوند و به وسیله ان شناخت خود را درساختارهای اجتماعی به بوته آزمایش گذارند دراین مقاله که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است روش تحقیق تحلیل محتوا می باشد هدف ازاین مقاله بحث و بررسی پیرامون مفاهیم و تعاریف سه عامل موثر برموفقیت یادگیری الکترونیکی شامل مشارکت پذیرش فناوری و طراحی آموزشی درمحیط های یادگیری آنلاین با توجه به تحقیقات نظری و مطالعات تجربی دراین زمینه می باشد نتایج تحقیق حاکی از این مساله است که فاکتورهایی چون مشارکت یادگیرنده درامر یادگیری پذیرش فناوری آموزش مجازی ازسوی عنصر انسانی و نوع طراحی آموزشی درمحیط آنلاین با توجه به ویژگیهای فردی و سازمانی ازجمله عوامل بسیار مهم و حیاتی در اثربخشی سیستمهای آموشی مبتنی بروب بوده و برای اطمینان از عملکرد و میزان بهره وری یادگیری الکترونیکی دریک محیط مجازی توجه به این مولفه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.