سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا سیدشکری – دانشجوی کارشناس یارشد
حمید صدیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
اسدالله دیندار –

چکیده:

هدف از مطالعه کیفیت آب زیرزمینی، بررسی قابل استفاده بودن آب برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت می باشد.مجموع املاح مواد محلول و نیز مقدار و نوع یون های موجود در آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی را کنترل می کنند. با آنکهکیفیت آب های زیرزمینی در سیستم جریان به طور پیوسته در ارتباط با کیفیت منابع تغذیه ای است با این همه عدم رعایت نکات فنی بهره برداری و مدیریت نامناسب بهره برداری و حفاظت کیفی، سبب افت کمی و کیفی منابع آب می گردد. در این مقاله،برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی، کل دشت اردبیل به چهار زون تقسیم شده ، تا نتایج بدست آمده بهتر وتخصصی تر باشد.) محاسبات نشان می دهد، مقدار هدایت الکتریکی از شرق و جنوب شرقی )زون ۱( به سمت شمال )زون ۲( و شمال غربی )زون ۳ افزایش می یابد، با آنکه افت درشرق و جنوب شرقی زیاد است، اما کیفیت آب در آن منطقه، به دلیل سازندهای زمین شناسی نسبت به سایر نقاط دشت بسیار مطلوب می باشد