سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید دانشور – دانشجوی ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدناصر علوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استان کرمان دارای ۷۰۱ بهره بردار و مجموع ۴۸۲ هکتار گلخانه در سال ۱۳۸۴ می باشد که تمرکز اصلی گلخانه ها، در شهرستان جیرفت می باشد . خیار گلخانه ای محصول اصلی گلخانه های این منطقه می باشد . با توجه به زمان برداشت و سطح کیفیت آن دارای مطلوبیت زیادی در بین مردم کشورمان می باشد . هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عوامل مختلف تولید و محاسبه ی شدت تاثیر گذاری آنها ، محاسبه مقدار کارایی فنی و بررسی علت عدم رشد علمی صنعت گلخانه داری از جنبه مسائل اجتماعی در شهرستان جیرفت می باشد . برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۷۵ بهره بردار انتخاب و اطلاعات گلخانه ی آنها در فصل زراعی -۸۵ ۱۳۸۴ جمع آوری شده است . سپس بوسیله نرم افزار Frontier 4.1 اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج این پژوهش نشان می دهد متوسط کارایی بهره برداران این منطقه ۷۷ درصد می باشد و می توان بدون تغییر عمده در سطح فناوری و منابع بکار رفته و فقط از طریق افزایش کارایی فنی تولید را افزایش داد، همچنین میان عدم رشد علمی صنعت گلخانه داری و عوامل اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .