سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نشاط پورمولائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین رنگ ریز –
مریم آذری فر –
هدیه پورمولائی –

چکیده:

ریزپوشانی یا میکروانکپسولاسیون داخل کپسول کردن عبارت از تکنولوژی بسته بندی ذرات ریزجامد مایع و گاز درداخل کپسولهای بسیار کوچکی است که این کپسول ها پساز مدت زمان مشخصی محتویات داخلی خود را تحت شرایط خاصی از تنش برشی دما آنزیم تخمیر و غیره رها می کنند کاربرد زیادی درصنایع غذایی دارد برای پایدار کردن مواد درون کپسول کنترل شروع واکنش کنترل زمان و سرعت رها شدن مواد برای پوشاندن طعم ها رنگ ها و بوها افزایش ماندگاری حفاظت از ترکیبات غذ ا و حفظ ارزش تغذیه ای برای تبدیل یک مایع به شکل جامد و جدانگهداشتن مواد فعال و فرار از این روش استفاده می شود عملیات انجام شده طی میکروانکپسولاسیون همچون منجمد کردن خشک کردن افشانی شرایط نگهداری و نظایر اینها باید با نهایت دقت صورت گیرند تا از آسیب مکانیکی و شیمیایی به میکروکپسول ها جلوگیری شود.